CANVI D’ÚS DE LOCAL A VIVENDA

A Rumco fem possible la transformació de locals comercials en habitatges.

Per poder realitzar un canvi d’ús serà necessari que el projecte compleixi els requisits exigits per la legalitat urbanística de cada municipi i que l’espai es pugui cenyir a totes les normatives constructives aplicables.

El nostre equip de control tècnic té una àmplia experiència en la redacció dels projectes de canvi d’ús de local a habitatge. Nosaltres ens encarreguem de tots els tràmits necessaris i gestionem totes les fases fins a l’obtenció del certificat de canvi d’ús.

Un cop obtenim l’autorització per part de l’administració (Obra major) caldrà fer les obres d’adequació del local seguint els requisits exigits per la normativa. Aquest procés el duem a terme amb els nostres industrials, optimitzant els terminis i els costos del projecte.

Així mateix també ens encarregarem de gestionar i desenvolupar el projecte, adaptant-lo a les vostres necessitats. Tenim un gran recorregut en l’obtenció de llicències de canvis d’ús, ja sigui de local a habitatge, d’oficina a habitatge o de magatzem a habitatge.

Si creus que el teu local pot tenir una segona oportunitat, pregunta’ns i analitzarem el cas amb detall.

Canvi d'us/cambio de uso