Avís legal i condicions d’ús

Dades identificatives Responsable: RUMCO MAX S.L NIF B06970867, C/ DEL VALL 5, 4º, 08221- TERRASA. La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar los datos de los clientes/usuarios que accedan al formulario de contacto de la página web de la entidad, contestar sus consultas y/o enviar publicidad de productos o servicios que puedan ser de su interés. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad y no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección de e-Mail mateu.xavi@gmail.com. Puede consultar información adicional en https://rumco.es/politica-de-privacitat/ En  compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), us informem de les dades que identifiquen l’entitat titular del web www.rumco.es
 • Identitat del Responsable: Rumco
 • Nom comercial: RUMCO
 • Adreça: Del vall, 5 4rt, 08221, Terrassa
 • Correu electrònic: hola@rumco.es
Dades personals que es demanaven Tens tota la informació a la Política de Privadesa. Rumco.es a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris. Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Condicions generals d’ús Tot usuari que accedeixi a la web cristinakamacho.com accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal rumco.es Dades personals que es demanaven Tens tota la informació a la secció de Dades Identificatives. Compromisos i obligacions dels usuaris L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, la informació i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:
 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En la utilització de la web, www.rumco.es l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de rumco o de tercers o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.rumco.es o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant welabdesign.com no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers que conté encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius. Compromisos i obligacions dels usuaris L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, la informació i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:
 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En la utilització de la web, www.cristinakamacho.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de rumco o de tercers o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar el portal rumco.es o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant cristinakamacho.com no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers que conté encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius. Anuncis patrocinats, enllaços d’afiliats i publicitat Rumco ofereix als usuaris continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats. Entre els enllaços facilitats, hi ha la possibilitat d’informar i referenciar productes i/o serveis i/o info productes. En aquests darrers casos, aquesta sol·licitud serà remesa a tercers, com són: La informació que apareguin en aquests enllaços d’afiliats o informació inserida és dels mateixos anunciants, per la qual cosa rumco.es no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que pogués contenir aquesta informació, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes. Els anuncis o informació romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de rumco.es que lògicament no serà responsable que, una vegada eliminats, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal. Qualsevol relació contractual o extracontractual que l‟usuari formalitzi amb els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d‟aquest portal s‟entenen realitzats únicament i exclusivament entre l‟usuari il‟anunciant i/o tercera persona. Lusuari sap i accepta que www.rumco.es únicament actua com a intermediari o mitjà publicitari i que per tant no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal. Mesures de seguretat No es recapten dades personals de l’usuari, per la qual cosa no existiran comunicades per l’usuari a cristinakamacho ni seran emmagatzemades a bases de dades automatitzades. Drets de propietat intel·lectual i industrial En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de rumco. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de rumco. L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets de propietat intel·lectual legítims per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a cristinakamacho indicant:
 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.
Enllaços externs Les pàgines de la web www.cristinakamacho.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com:
 • Eines
 • Recursos
 • Contingut d’altres webs o blocs
 • Enllaços d’afiliats
Exclusió de garanties i responsable Rumco no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:
 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de codi maliciós, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.
Llei aplicable i jurisdicció No hi ha relacions comercials entre cristinakamacho amb els usuaris ni s’ofereixen serveis telemàtics. Només serien els anunciants o afiliats els que es trobarien sotmesos a la legislació i jurisdicció corresponent. Contacte En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte o qualsevol comentari sobre el portal rumco.es si us plau dirigiu-vos a hola@rumco.es