Construcció y Gestió Integral

Projectes Propis

Quan ens encarreguen el desenvolupament d’un projecte des de l’inici, el més habitual és que també ens encarreguem de la seva execució, així, d’aquesta manera, podem oferir un servei de gestió integral als nostres clients.

Cada un dels nostres projectes està assignat a un membre de l’equip i aquest actua com a responsable, fent un seguiment intensiu diari, fent l’interlocutor entre totes les parts i estant present tant en la fase de desenvolupament com en la d’execució.


A la fase d’execució, s’afegeix un cap d’obra en col·laboració al responsable de l’equip. Els nostres caps d’obra, assumeixen juntament amb el responsable, la direcció i la coordinació de l’obra, així com la seva gestió econòmica per ajustar en la mesura del possible els costos al pressupost acordat amb al clients (maximitzant alhora la qualitat de l’execució i dels acabats de l’obra).

Com a constructora, Rumco disposa d’un ampli ventall de professionals
en les diferents actuacions i entre ells, s’escolliran els més adequats en funció del projecte, el pressupost i tipus de client.

El fet d’executar els projectes desenvolupats pel nostre equip, facilita i agilitza el procés constructiu, així com la introducció d’aspectes de millora durant l’execució, en cas que fos necessari.

Projectes Aliens

La nostra experiència, professionalitat i exigència per la qualitat, tant en el desenvolupament de projectes com en la seva execució, ens ha servit per arribar a ser la referència dels nostres clients, així com la constructora de confiança d’altres arquitectes i interioristes de renom.

Des de l’inici de la nostra activitat, hem col·laborat amb arquitectes i interioristes distingits, actuant com a constructora especialitzada en treballs d’alta complexitat i qualitat. En aquest tipus de projectes, l’exitosa coordinació i direcció dels diferents industrials intervinents, resulta fonamental per a l’èxit del mateix.

De la mateixa manera que fem amb els projectes propis, oferim el servei complet de l’execució de qualsevol projecte d’arquitectura i interiorisme, assumint-ne la gestió integral de l’execució d’obra en col·laboració amb la direcció facultativa.